Bitüm

Bitüm Nedir ?

Petrol; gaz, sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Sıvı hidrokarbonlara ham petrol, gaz halindekilere doğal gaz, katı olanlara ise bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir.

Kuyudan çıkarılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin v.s. elde edilir. Bu işlemden sonra da normal hava sıcaklığında kullanılmayacak kadar katı olan bitüm; benzin, mazot, gazyağı ve bunlardan farklı bir teknik olan su ile karıştırılarak inceltilir ve kullanılacak hale getirilir. Bu son aşamada artık asfalt, zemin kaplamalarında kullanılmaya hazırdır.

Bitümlü sıcak karışımlar hem asfalt bağlayıcının hem de agreganın uygun ısıya kadar ısıtılıp uygun oranlarda plentte karışımı ile elde edilmekte ve yüksek standartlı esnek kaplamaların üst tabakalarında kullanılmaktadır.

Bitümlü sıcak karışımlar;

  • Aşınma
  • Binder
  • Bitümlü temel

tabakalarında kullanılır.

Bitümlü sıcak karışımlar;

  • Taşıtlar için düzgün ve pürüzsüz yüzeyleri ile sürüş konforunu, sürtünme dirençleri ile sürüş emniyetin sağlamalıdır.
  • Trafiğin ve çevrenin aşındırma etkilerine dirençli olmalıdır.
  • Deformasyonlara karşı dirençli olmalıdır.

Firmamız , uzun yıllardan beri  hem lokal piyasalara  ve  hem de uluslararası  piyasalara  farklı özelliklerdeki bitümü en iyi kalitede müşterilerine   sunmaktadır. Satışını yaptığımız  bitümler uluslararası kaliteye ve sertifikaya sahiptir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis